معرفی سامانه هوشمند مدیریت مصرف برق

گواهی های سامانه مدیریت مصرف برق

دستگاه هوشمند کاهش مصرف انرژی برق یک اختراع موفق در مديريت مصرف است. اين يونيت به تنهايي قادر است بين ۱۰ تا بيش از ۳۰ درصد کاهش در میزان برق مصرفي ايجاد كند. علت تفاوت كاهش / متفاوت و متنوع بودن سازه‌های مصرفي است. اين يونيت قادر است با سرعت زياد و دقت فوق العاده سه معضل حياتی صنعت برق (در مصارف برق سازه‌های سه فاز) را برطرف كند.

۱- دفع تلفات كابلی و ايمنی تجهيزات قدرت (انتخاب هادی های ارزان‌تر جهت برق رساني)

۲- دفع تلفات نسبی هارمونيك‌ها كه خود باعث مصرف برق و آلودگي شبكه‌ی كشور مي‌شود.

۳- آزادسازی ديماند و نهايتاً كاهش كامل توان ری اكتيو و اكتيو به طور نسبی.

و در نهايت باعث كاهش هزينه‌هاي تعمير و نگهداری و هزينه‌های مصرف برق می گردد.

محصولاتمعادنتماس با ما