معدن فرازکوه یزد

kani-aran-falat-asia

 شرکت معدن کاوان فلات اسیا

من یک متن متحرک هستم. شما می توانید من را ویرایش کنید و متن خودتان را جایگزین کنید.
image

اطلاعات کلی معدن فرازکوه یزد

شرکتمعدن کاوان فلات آسیا
معدن فلدسپات و کائولن فلدسپات فرازکوه اردکان
شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۸۱۵۲
شماره ثبت۳۵۸۴۵۱
تاریخ ثبت۱۳۸۸/۰۷/۲۰
آدرساستان یزد- شهر اردکان- عقدا

شماره پروانه بهره برداری: ۳۶۰۹۷

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۶

ذخیره قطعی: ۲ میلیون تن

ظرفیت استخراج: ۱۰۰ هزار تن

مساحت: ۷Km2

محصول:    فلدسپات سدیک و پتاسیک

FN10  کوارتز – آلبیت – الکالی فلدسپات – میکا ایلیت

FN11,FN12 کوارتز – آلبیت – میکا ایلیت

KF10 کوارتز – آلبیت – میکا ایلیت – آلکالی فلدسپات – کائولینیت

FKA کوارتز – الکالی فلدسپات

مصارف: بدنه کاشی و دیوار و کف، پرسلان، چینی بهداشتی

مشتریان:

P2o5%Mno%LOI%So3%K2o%Na2o%Mgo%Cao%Tio2%Fe2o3%Al2o3%Sio2%Sample
۰٫۰۳۰٫۰۳۰٫۹۹۰٫۱۰۱۰٫۸۳۰٫۱۵۰٫۰۵۰٫۷۶۰٫۱۴۰٫۷۸۱۲٫۷۰۷۲٫۸۵FKA
۰٫۰۱۰٫۰۱۰٫۴۰<0.02۰٫۲۳۶٫۳۵۰٫۱۵۰٫۵۲۰٫۰۵۰٫۴۲۱۲٫۰۳۷۹٫۸۴FN10
۰٫۰۳۰٫۰۲۲٫۹۲<0.02۱٫۲۵۴٫۷۰۰٫۶۲۱٫۴۳۰٫۰۶۰٫۸۸۱۲٫۰۰۷۵٫۸۰FN11
۰٫۰۳۰٫۰۱۱٫۷۹<0.02۰٫۸۳۵٫۷۳۰٫۲۲۱٫۴۰۰٫۱۲۰٫۵۵۱۲٫۷۵۷۶٫۶۷FN12
محصولاتمعادنتماس با ما