معدن علیشار

اطلاعات کلی معدن علیشار

شرکت آران فناور فلات آسیا
معدنخاک صنعتی علیشار
شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۴۹۱
شماره ثبت۲۷۲۸۷۹
تاریخ ثبت ۱۳۸۵/۳/۲۱
آدرساستان مرکزی – شهرستان زرندیه – روستای علیشار

شماره پروانه بهره‌برداری: ۷۳۸

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

ذخیره قطعی: ۰/۴ میلیون تن

ظرفیت استخراج: ۲۰ هزار تن

مساحت: ۴/۳۱Km2

محصول:  خاک صنعتی کائولن

مصارف:  بدنه کاشی و دیوار و کف

مشتریان:

محصولاتمعادنتماس با ما