معدن سیلیس دامغان

شرکت افق کویر فلات آسیا

شرکت افق کویر فلات آسیا

شرکت افق کویر فلات آسیا بهره­بردار معدن سلیس دامغان می باشد که شاغل کردن ده ها نفر از شهرستان لارستان و تامین خاک مورد نیاز صنعت شیشه سازی جزئی از اهداف این شرکت در چرخه اقتصادی کشور می باشد

اطلاعات کلی معدن سیلیس دامغان

معدن سیلیس لارستان به شکل پلی­گونی 8 ضلعی به مساحت 3.719 کیلومترمربع بوده و ذخیره قطعی 417.000 تن و استخراج سالیانه 20.000 تن به صورت روباز می­باشد. بهره بردار آن شرکت افق کویر معدن فلات آسیا (سهامی خاص) از مجموعه معدنی فلات آسیا می­باشد.

شرکت9:00 to 16:30
معدن9:00 to 16:30
شناسه ملی9:00 to 16:30
شماره ثبت9:00 to 16:30
تاریخ ثبت9:00 to 16:30
آدرس
%P2o5%Mno%LOI%So3%K2o%Na2o%Mgo%Cao%Tio2Fe2O3%%Al2o3%Sio2Sample
۰٫۱۰٫۰۳۵۰٫۰۱۴۰٫۰۰۵۰٫۰۲۰٫۱۰۰٫۰۵۸۰٫۲۹۹٫۴SD بعد از فرآوری
محصولاتمعادنتماس با ما