معدن ایلیت بنتونیت خروس دره

اطلاعات کلی معدن آوج

شرکتنگین آران آسیا
معدنخاک صنعتی خروس دره آوج
شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۲۸۱۹
شماره ثبت ۷۴ معین آوج
تاریخ ثبت ۱۳۹۱/۱/۱۵
آدرسقزوین – بوئین زهرا – بخش آوج – روستای خروس دره – معدن خاک صنعتی خروس دره

شماره پروانه بهره برداری: ۱۲۷/۶۲۹۹

تاریخ: ۱۳۸۵/۳/۲۵

ذخیره قطعی: ۴ میلیون تن

ظرفیت استخراج: حداقل ۲۰۰ هزار تن در سال ظرفیت افزایش استخراج دارد

مساحت:  ۲/۸Km2

محصول: ایلیت

(IK): کوارتز – مونت موریونیت – ایلیت – آلبیت – کریستوبالیت

(IDK): کوارتز – میکا ایلیت – دولومیت – فلدسپار

(KFK): کوارتز- آلبیت – اورتوکلاز – ایلیت

مصارف: کاشی کف و دیوار – پرسلان – گرانیت

مشتریان: آپادانا سرام – کاشی کسری – کاشی بیستون – کاشی خزر – کاشی نیلو – کاشی نائین – ایفا سرام – تکسرام

SiO2 %Al2O3 %Fe2O3%TiO2 %CaO %MgO %Na2O %K2O %SO3 %Loi %MnO%P2O5 %Sample
۶۹٫۰۶۱۳٫۴۶۱٫۴۶۰٫۱۹۱٫۲۱۳٫۷۰٫۷۲۳٫۴۶۰٫۱۵٫۸۹۰٫۰۱۰٫۰۶IK
۶۱٫۲۳۱۲٫۰۲۲٫۳۹۰٫۲۳۴٫۹۶۴٫۹۰٫۶۵۳٫۴۶۰٫۰۱>۱۰٫۷۶۰٫۰۲۰٫۰۹IDK
محصولاتمعادنتماس با ما