معدن آباده

اطلاعات کلی معدن آباده

شرکت معدنی استقلال فلات آسیا
معدن خاک نسوز آباده
شناسه ملی۱۴۰۰۱۹۲۹۹۱۳
شماره ثبت۴۴۴۲۷۳
تاریخ ثبت1391/5/5
آدرسفارس- آباده – معدن خاک نسوز آباده

شماره پروانه بهره برداری: ۱۰۸/۱/۱۳۱۰

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۱۷

ذخیره قطعی: ۴ میلیون تن

ظرفیت استخراج: ۴۵۰ هزار تن در سال

مساحت: ۲/۷Km2

محصول: پیروفیلیت – کوارتز – میکا ایلیت – آلکالی فلدسپات – روتیل – هماتیت – پلاژیوکلاز

بال کلی (خاک نسوز) SFA – SFB – SFC – تیپ ۱ – تیپ ۲ – تیپ ۳ – تیپ ۴

مصارف: کاشی کف و دیوار – چینی بهداشتی

مشتریان: کاشی عقیق – کاشی نوآوران – کاشی مسعود – کاشی برلیان – کیمیا سرام –کاشی کاوه – کاشی خاتم – کاشی خاطره – در سرام – ایفا سرام – پارس سرام – کاشی پارسیان – کاشی ستاره – یزد سرام – کاشی مریم – آجرنماکمالی نیا -همدان مفیدی –آذرخش سپاهان مهر – کاشی نفیس – کاشی نگین سرام تفت – چینی بهداشتی پارس سرام

SiO2 %Al2O3 %Fe2O3 %TiO2 %CaO %MgO %Na2O %K2O %SO3 %Loi %Sample
۵۸٫۹۶۲۵٫۹۵۳٫۶۹۱٫۴۴۰٫۲۲۰٫۱۹۰٫۹۸۱٫۹۲۰٫۰۸۶٫۳۳Ball Clay Type 1
۵۴٫۵۲۵٫۶۸5_7۱٫۰۴۰٫۳۸۰٫۲۶۰٫۸۷۲٫۰۷۰٫۱۸۷٫۲۷Ball Clay Type 2
۵۳٫۱۶۲۶٫۰۴8_10۰٫۸۸۰٫۷۰٫۲۷۰٫۸۸۲٫۱۴۰٫۲۷٫۵۱Ball Clay Type 3
۵۱٫۵۶۲۴٫۳۷11_13۱٫۲۵۰٫۱۷۰٫۲۶۰٫۹۸۲٫۱۱۰٫۳۷٫۲۸Ball Clay Type 4
۵۶٫۳۷۳۰٫۴۹۰٫۹۱٫۲۲۰٫۲۳۰٫۱۹۱٫۶۱۲٫۰۵۰٫۱۶٫۷۷Ball Clay Type SFA
۵۹٫۰۸۲۶٫۹۵۱٫۸۳۱٫۴۴۰٫۲۲۰٫۱۹۰٫۹۸۱٫۹۲۰٫۰۸۶٫۳۳Ball Clay Type SFB
۵۷٫۰۹۲۷٫۴۴۲٫۷۵۱٫۱۸۰٫۲۲۰٫۲۲۰٫۹۹۲٫۲۹۰٫۰۵۶٫۶۸Ball Clay Type SFC
محصولاتمعادنتماس با ما