فلدسپات وارداتی

فلدسپات (Feldspar)  وارداتی

 

فلدسپات وارداتی
نام صنعتی N/A
فرمول شیمیاییN/A
درجه خلوصN/A
نام های دیگرN/A
گریدN/A
بسته بندیN/A

آنالیز فلدسپات وارداتی

فلدسپات (Feldspar) وارداتی

فلدسپات چیست؟

فلدسپات  یا فلدسپار نوعی کانی بلورین است که از سیلیکات آلومینیم و سدیم و پتاسیم و کلسیم تشکیل شده و در سنگ‌های آذرین یافت می‌شود.

فلدسپات ها از مهمترین کانی‌های سنگی آذرین بشمار می‌آیند. فلدسپات‌ ها به سه گروه کلسیک، پتاسیک و سدیک تقسیم‌ بندی می ‌شوند. آنورتیت به فرمول شیمیایی (CaAl2Si2O8) فلدسپات نوع کلسیک است و آلبیت به فرمول شیمیایی (NaAlSi3O8) فلدسپات نوع سدیک و پتاسیم فلدسپات به فرمول شیمیایی (KAlSi3O8) فلدسپات نوع پتاسیک آن است.

چند ریختی‌ های پتاسیم فلدسپات عبارت‌اند از: سانیدین، ارتوکلاز، میکروکلین و آدولاریا. آنورتیت و آلبیت به این امتیاز که می‌توانند جانشین شوند و در ساختمان کانی پلاژیوکلاز شرکت می‌کنند، میان فلدسپات سدیم (آلبیت) و فلدسپات پتاسیم، جانشینی محدودی وجود دارد و فلدسپاتهای این سری به انواع آلکانی فلدسپاتها شهرت دارند.

صنایع مصرف کننده فلدسپات 

چینی بهداشتی – کاشی و سرامیک ( انگوب و لعاب ) – چینی مظروف

محصولاتمعادنتماس با ما